Monthly Archives: Octubre 2011

Pronòstic micològic per aquesta setmana

 

281011

Pronòstic micològic per aquesta setmana. Per sobre dels 1000 metres, només en certes localitats (solanes de Cerdanya, Alt Urgell i Pallars) trobarem bolets amb certa freqüència. Entre els 1000 i els 800, en localitats protegides. Per sota dels 800 fins els 200, seran freqüents en rouredes, castanyars, pinedes i alzinars o suredes. Tot i l’alçada de la temporada, esperem una nova florada de reigs i lleterola roja. Rovelló, pinetell, llenega (de bona mida), es barrejaran amb carlet i fredolic (també fredolic gros). La intensitat de la producció de bolets augmentarà a mida que ens acostem a finals de setmana vinent, en el que s’esperen glaçades. De la profunditat d’aquesta entrada de fred, depèn les florides de les properes setmanes.

Anuncis

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.